TOTA

Hedeflerimiz

TOTA, Osteopatinin tüm unsurlarını kapsayan, köklü ve yüksek nitelikli bir eğitim sağlar. Eğitim ekibimiz, Andrew Taylor Still geleneği ışığında osteopatlar eğitirken aynı zamanda, tıbbın  başka alanlarından da gelen en yeni bilimsel bulgular ve bakış açıları derse dahil ediliyor.

Derste, katılımcıların her hastayı duruma özel olarak tedavi edebilecek durumda olmaları için tedavide kullanılacak hassasiyet yetisini geliştiriyoruz. Dersin ön planında osteopatik tıbbın temel bilgilerinin aktarılması ve edinilmesi, aynı zamanda öğrenme ve uygulama sevinci bulunuyor. Rahat bir öğrenme ortamı, karşılıklı anlayış ve saygı son derece önemli. Osteopati alanında doktora hazırlayan katılımcılarımızı bu süreçte eşlik ederek destekliyoruz. TATO’daki eğitim mezunlarımıza, sorumluluk sahibi ve pratiğe yönelik osteopatlar olarak en üst düzeyde bağımsızlık olanağı sağlıyor.

Eğitim osteopatik tedavi için gerekli tüm teorik ve pratik, aynı zamanda sosyal ve psikolojik yetkinlikleri kapsıyor. Hasta üzerindeki klinik çalışmalar olduğu kadar disiplinler arası işbirliğine dair yetilerin edinilmesi de eğitimin önemli bir parçası.

Osteopati Yüksek Lisans Sınıfımız, Osteopathie Schule Deutschland bünyesindeki Institut für integrative Morphologie (Bütüncül Morfoloji Enstitüsü - IIM) işbirliğiyle, osteopati alanındaki tecrübenizi ve bilginizi derinleştirmek için çok sayıda eşsiz olanak sunar. Türkiye Osteopati Tıp Akademisi’nin Amacı: Osteopati alanında ve tüm yan dallarda, özellikle dersin verilme biçimi ve eğitimin süresinin yanı sıra sunulan öğrenme tecrübeleri açısından öğrenciler için yüksek bir eğitim seviyesi sağlamak. Hedefimiz güvenilir ve yetkin osteopatlara ileri düzey eğitim anlayışımız ile onlara destek olmaktır.

Osteopatinin kurucusu Andrew Taylor Still’in Felsefesine dayalı, bir bilim ve tedavi sanatı olarak Osteopatinin tüm ana unsurları içeren eğitim programları sunmak. Bu esnada önem taşıyan en yeni bilimsel bulgu ve bakış açılarının eğitime dahil edilmesi ve yeni yollara adım atılması.

Öğrencilerimize, osteopatiyi uygulamak için gerekli bilginin yanı sıra beceri ve yetileri edinmelerine olanak sağlamak. Bu esnada aynı öğrencilerimizin özgünlüklerini ve osteopatiye kişisel yaklaşımlarını desteklemek arzusundayız.Teori ile pratik arasında dengeli bir ilişki sağlamak ve öğrencilerimizi, teoriyi pratikte uygularkan eleştirel düşünmeye teşvik etmek.Öğrencilerimizin, osteopatiyi uygularken yüksek bir etik seviyesine ulaşmalarını sağlamak.

En yüksek seviyede osteopati eğitimi ve meslek içi eğitimi sunmak, böylelikle de Almanya’da osteopatinin bağımsız bir disiplin olarak akademik açıdan kabul görmesine katkıda bulunmak.

Örneğin okulumuzu OsEAN (Osteopathic European Academic Network) ağına OSD aracılığı ve üniversiteler arası eğiticiler grubuna dahil ederek ve Institut für integrative Morphologie’yi (Bütüncül Morfoloji Enstitüsü - IIM) kurarak diğer akademik enstitüler ile işbirliği aracılığıyla osteopati alanındaki bilimsel araştırmaya destek vermek.

 

 

TOTA sayısız ülkeden pratik Tecrübeler ile dolu, saygın Osteopat ve Bilim insanları eğitim veriyor.

Araştırma

Kısmen yüksek kalite standardına sahip Osteopati alanında yürütülen araştırma çalışmaları - kısmen yüksek kalite standartlarında- genelde üniversite ve osteopati kurullarının oluşturduğu dar bir çevreye sunulur.