Osteopati

Felsefe, Bilim ve Sanat

Osteopati hem felsefe, hem bilim hem de sanattır. Organizmanın hem sağlıklı hem de hasta durumdayken yapısı ve işlevi itibariyle bir bütün oluşturduğu felsefesine dayanır. Bilimsel yapısıyla biyoloji, kimya ve fiziğin yan dallarının yanı sıra hastalıkların önlenmesini, sağaltımını ve etkilerinin giderilmesini kapsar. Sanatıysa bu felsefe ve bilimin uygulanmasında yatar.
(H. M. Wright, Perspectives in Osteopathic Medicine. Kirksville
College of Osteopathic Medicine, Kirksville 1976)


Osteopatinin bu tanımı geçerliliğini bugüne kadar sürdürür. Bu yüksek beklentinin hakkını vermek için osteopatlar özellikle anatomi ve fizyoloji alanlarında kapsamlı tıbbi bilgiye ihtiyaç duyar. Bunun ötesinde özel tanı ve terapi yöntemlerini öğrenmeleri, mesleklerinin felsefi ve kavramsal temellerini bilmeleri gerekir ve hastanın bedenini “dinleyen” ve onun bedeniyle “konuşabilen” hassas ellere ihtiyaç duyarlar.

Osteopatlar, beden bütünlüğünü göz önünde bulundurdukarı gibi kendini iyileşme gücünü ve yapıyla işlev arasındaki ilişkiyi dikkate almak zorundadır. Osteopatlar ilaç kullanmaz; hastanın vücutlarındaki yapılarıntedavi etmek suretiyle fizyolojisine etki eder. Asıl osteopatik tedavi, salt manueldir. Tedavi planının oluşturulması sırasında hastanın beslenmesi, psikolojik ve sosyal durumunun dışında diğer yaşam faktörleri dikkate alınır ve tedaviye dahil edilir.


Osteopatlar kilit bir işlev bozukluğunu sekonder sebeplerden ayırt etme yeteneğine sahiptir. Nitekim bu özellik, seçilecek tekniğin belirlenmesi ve tedavi başarısı için büyük öneme sahiptir. Bir bütün olarak insana, aynı zamanda insanın ve doğanın kendini dengeleyen güçlerine karşı mütevazi bir duruş ve saygı osteopatinin temel bileşenlerindendir.

Amerikalı doktor Andrew Taylor Still (1828-1917) yaklaşık 140 yıl önce osteopatinin temellerini atmıştır. Still, yıllar boyu süren araştırmalarında insanın.

TOTA, osteopatinin tüm unsurlarını kapsayan, köklü ve yüksek nitelikli bir eğitim sağlar. Eğitim ekibimiz, Andrew Taylor Still geleneği ışığında Osteopatlar eğitirken.