Eğitim / Yarı Zamanlı Osteopati Eğitimi

Eğitim Faaliyetlerine Destek

Yarım zamanlı Osteopati Programı Faaliyetlerine Destek

Eğiticiler çoğu seminer için el kitapları hazırlar  normal koşullarda bunlar öğretim yılının başında eğitim yerinde dağıtılır.
Türkiye Osteopati Tıp Akademisi’nin çok sayıda eğitim kitabı ve eğitim videosu da dersi ayrıca destekler.

Osteopati Eğitiminin Değerlendirilmesi
Eğitimimizi sürekli değerlendirme altında tutmak için aşağıdaki yolları kullanıyoruz:

  • Anonim Anketler: Öğrenciler kursun her aşamasında eğitim personelini, dersi ve ders programını değerlendirir.
  • Yönetim, danışmanlık ve denetim: Akademik eğitim ve organizasyonun tamamı kurum içi ve kurum dışı yönetim görevlileri tarafından denetlenir.
  • Eğitici toplantıları ve eğitici eğitimleri: Düzenli aralıklarla yapılan toplantı ve eğitimler, ders içeriklerinin yanı sıra eğitimdeki işbirliği ve eşgüdümü güçlendirir. Örneğin İngiltere, Finlandiya, Norveç, İspanya, İtalya, v.b. ülkelerdeki kuruluşlarla uluslararası fikir alışverişi gerçekleştiriliyor.
  • Klinik eğitimi: Klinik öğretmenlerimizin uluslararası eğitimi ve fikir alışverişi TOTA’nın ve OSD’nin sayısız ağı üzerinden sağlanmakta.
  • İdari, akademik, denetim ve araştırma kurulları düzenli aralıklarla buluşuyor.

Erişim koşulları, eğitim yılı başlangıcı ve maliyetler hakkında daha fazlasını okuyun.