Eğitim / Osteopathic Research Institute (ORI)

Osteopatik Araştırma

Osteopatik Araştırma

Bilimsel yöntemin temel koşulu, sonuçların herkes tarafından anlaşılabilir, dolayısıyla denetlenebilir olmasıdır. Doğa bilimlerinde her bulgunun deneylerle denetlenebilir olması gerekir. Nitekim hipotez, ampirik bulgu ve nihai olarak teoriler arasında kesin bir ayrım yapılmasının sebebi budur. Bir hipotez, örn. kendi tecrübelerine dayanan, henüz kanıtlanmamış varsayımlardır. Hipotezler, örnek olarak klinik bir incelemenin bilimsel olarak araştırılması için motivasyon sağlar.

Bilimsel bir teorinin hedefi sonuçları, kanıtlanabilir ve hesaplanabilir hale getirmektir. Bu, Öngörüler yapmaya olanak tanıyan bir gerçeklik modelidir ve teorinin değeri bu öngörüler aracılığıyla ölçülebilir. Kural olarak bir teori sadece belirli sınırlar içinde geçerlidir. Bilim alanında teori ile gerçeğin arasındaki çelişkilerin yeni araştırmalara yol açması, bağlantıları derinleştirmesi ve buradan yeni bir teorinin gelişmesi normaldir. Bilim, tüm toplumun gelişimiyle bütünleşik olan tarihi bir süreçtir.

Bilimsel ve Osteopatik Öğreti

Bilimsel ve eleştirel bir bakış açısı, osteopati uygulamalarında da osteopatlara daha fazla düşünme imkanı sunar, zira örn. bazen palpasyon muayenesi mutlak gibi görünse de, bunun sorgulanmasını sağlayabilir. Nitekim, mucizevi bir etki ya da yaklaşıma gözü kapalı inanmamak için sorumluluk ve kendi yaptıkları üzerine düşünme mutlaka gerekli yetilerdir.

Gelişmakta olan osteopati alanı, bütüncül bakış açısını ve ruh ile beden birliğini doğabilimsel açıdan açıklayabilir; bu anlayış daha baştan araştırma stratejilerine dahil etmelidir.

Burada Bitirme Tezlerimizin bir kısmını bulabilirsiniz.