Eğitim / Osteopathic Research Institute (ORI)

ORI Bünyesindeki Araştırmalar

Osteopathie Schule Deutschland’ın Osteopati Araştırma Enstitüsü Araştırmaları

Osteopati Araştırma Enstitüsü’ndeki araştırmaların temel hedefleri, osteopati terapilerinin etki mekanizmaları ya da etki
şekilleri hakkında bilgi edinmenin yanı sıra, felsefi-osteopatik ilkelerin ele alınıp bunların günümüzdeki uygulamaların için anlamını ele almaktır.

Burada ihtisas literatürü araştırmaların yanında, pratik çalışmaların uygulanması da ön planda yer alır. Osteopathie Schule Deutschland, araştırma alanında da çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla birlikte çalışmaktadır. Bu iletişim ağları sayesinde, araştırma faaliyetlerini birleştirmek ve birbirinden öğrenmek mümkün olur.

Klinik çalışmalar

Bilim, ampirik araştırmalar, günlük hayatta “olanın” tespitiyle başlar. Osteopati alanında bunun karşılığı, örneğin çeşitli hastalık tablolarında osteopatik tedavinin verimliliğinin araştırılması olabilir.

Belgelendirilmiş kara kutu testleri büyük önem arz eder. Terapist bu esnada alışageldiği tedaviyi uygular ve herhangi bir teknikle sınırlı kalmaz. Bu işlem, standardize dokümantasyonla bir bilime dönüşür. Edinilen görüşlerden yola çıkılarak belli şikayetlerde belli yöntemlerin/tekniklerin incelenmesine yönelik çalışmalar elde edilebilir.

Mesleki Saha Çalışması

Osteopat “bir sistem olarak hastanın” bir parçası olduğu gibi, kendini araştırmanın bir nesnesi olarak görmeli ve kendi hakkında da konuya ilişkin veriler toplamalıdır.

Mesleki saha çalışması içine, çalışma koşullarından eğitimin ve tedavinin maliyet faktörlerine, eğitimin türü ve içeriğinden osteopatinin felsefesine kadar çeşitli alanlar girmektedir. Bu amaçla hem niteliksel hem de niceliksel araştırma yöntemleri (anket formları, röportajlar) kullanılır.

Literatür çalışmaları

Sistematik değerlendirme ya da meta analizler, bir hastalık tablosuna ait yayınlanmış klinik incelemeleri inceler. Ancak osteopati içinde meta analizler gerçekleştirmek için henüz yeterli nitelikte klinik çalışmalar bulunmamakta. Geçmiş literatür çalışmalarının yapılması da mümkündür. Bu çalışmalari noktaları, -belki zamanla unutulmuş- osteopatik yöntemler için referans noktaları oluşturur. Öte yandan bu bilgilerin, günümüzdeki osteopatik yaklaşımların gelişmesi için önemli olabilecek önemli bilgi ve ilhamlar da içerebilir.

Münferit Vaka Sunumu

Bu türden çalışmaların önemi, bir hastanın ilginç ya da nadir görülen bir hastalık tablosu göstermesiyle anlaşılır. Çalışmanın tamamı sadece tek bir kişi üzerinde yapılır. Çok daha uzun bir süre boyunca veri toplanır, tanımlanır ve analiz edilir.

Burada Bitirme Tezlerimizin bir kısmını bulabilirsiniz.